Compliance check met risicoprofilering

Steeds meer onderzoek moet gedaan worden naar de cliënt voor de akte getekend mag worden. Het is belangrijk dat dit zo min mogelijk tijd kost maar wel goed gedaan wordt. Daarom binnenkort in Notarisdossier: de Compliance check met risicoprofilering!

De compliance check helpt je om een beslissing te nemen of een cliënt een ‘risico’ kan zijn voor wat betreft de WWFT. De compliance check (PEP en check negatieve publiciteit via CompanyInfo) geven een aantal risico indicatoren aan, uiteraard alleen als die aanwezig zijn. In de meeste gevallen zal er geen resultaat zijn maar als er iets uit de check komt dan is er een rapport beschikbaar waarin staat welke risicofactoren over de cliënt bekend zijn.
Als kantoor maak je intern afspraken over wat je moet doen bij cliënten die negatief in de publiciteit zijn geweest of bij cliënten die PEP zijn. Als gebruiker geef je per cliënt aan of het risicoprofiel normaal of hoog is. Zo ziet het hele kantoor op basis van de resultaten of er extra handelingen nodig zijn of niet.

*De compliance is op dit moment alleen beschikbaar voor natuurlijke personen. Later volgt een uitbreiding waarin ook rechtspersonen inclusief UBO’s bevraagd kunnen worden.