Klant staat
centraal

Overal
bereikbaar

Persoonlijk
& vertrouwd

Privacyverklaring

Klant staat
centraal

Overal
bereikbaar

Persoonlijk
& vertrouwd

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Dirict, inzake de website notarisdossier.nl en alle aanverwante sites die eindigen op notarisdossier.nl en alle aanverwante sites, de website dirict.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking via de websites.

Dirict respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie en alle andere vormen van informatie, die via onze websites wordt verhandeld, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Dirict en de bovengenoemde websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dirict niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die naar onze sites verwijzen.

Toegang tot het Online Dossier van Notarisdossier

U heeft alleen toegang tot uw gegevens met een geldige gebruikersnaam en wachtwoord. Op verzoek ondersteunen wij ook een twee-staps-verificatie. Door gebruik te maken van een TLS versleutelde verbinding, wordt uw data tijdens transport beveiligd. Na aanmelding krijgt u toegang tot de functionaliteit van het Online Dossier van Notarisdossier. Zo kunt u documenten inzien die voor u zijn klaar gezet. U kunt eventueel een digitale vragenlijst invullen. Eventueel is het mogelijk om zelf documenten te uploaden.

Monitoren van de beveiliging

De veiligheid van uw data wordt actief gemonitord. Hiervoor werken we samen met specialisten in de markt. Om ook achteraf te kunnen vaststellen wat er met uw informatie is gebeurd, zorgen wij ervoor dat:

  • toegang tot systemen, systeemgebruik en systeemfouten worden vastgelegd. Voor alle gebeurtenissen leggen wij altijd gebruikersnaam, datum, tijdstip en de gebeurtenis vast. Deze logging is alleen toegankelijk voor forensisch onderzoek;
  • de logging ten minste 90 dagen wordt bewaard;
  • de logging zodanig is vastgelegd dat verwijderen of aanpassen van gelogde gegevens niet mogelijk is;
  • ook de wijzigingen op systemen en componenten van Notarisdossier (o.a. firewalls, routers, netwerk switches) worden gelogd.

Beveiliging incidenten beheren

We zien toe op de strikte navolging van de beveiligingsmaatregelen. Afwijkingen van de maatregelen worden gedetecteerd, onderzocht en geclassificeerd. Inbreuk op de beveiligingsmaatregelen registreren wij. Op basis van incidenten en de registratie nemen we aanvullende beveiligingsmaatregelen.

Meldingen kwetsbaarheden

Dirict neemt de veiligheid van data en het veilig gebruik van alle functionaliteiten van Notarisdossier uitermate serieus en bewaakt de veiligheid actief. Om ook gebruikers de mogelijkheid te geven hier actief aan bij te dragen is het mogelijk om meldingen van misbruik of vermeende zwakke plekken in de beveiliging direct telefonisch te melden aan onze medewerkers via 030 8200 993 of per e-mail op meldpunt@dirict.nl.

Meldingen worden direct in behandeling genomen. Hiervoor kan door ons contact opgenomen worden met de melder. Dirict verzoekt bij vermeende kwetsbaarheden altijd gebruik te maken van het genoemde e-mail adres of onze service desk te informeren. Meldingen of openbaar maken van informatie via sociale media wordt ten stelligste afgeraden om mogelijke risico’s voor betrokkenen zo beperkt mogelijk te houden.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Dirict. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.